LA PALOMA MINH CHÂU

Địa điểm: Minh Châu, Đảo Minh Châu – Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh
Điệnthoại: 0963011399 – 0989 131 979
Hotline: 0868 229 339