LA PALOMA MINH CHÂU HOTEL & RESORT

Địa điểm: Minh Châu, Đảo Minh Châu – Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh

Đặt phòng Resort: 0963 011 399  –  Đặt phòng Hotel: 0868 229 339 

Đặt vé tàu cao tốc: 0767 228 338